1
2
3

بازدید و تودیع ومعارفه فرمانده پایگاه مقاومت کارگری شهید چمران نیروگاه سیکل ترکیبی قاین روز سه شنبه مورخه 10/5/96 باحضور مسئول سازمان بسیج کارگری...

بازدید از کارخانه ستاره شرق تولید ایزوگام و عایق های رطوبتی شهرک صنعتی بیرجند روز پنج شنبه مورخه 12/5/96 باحضور مسئول سازمان بسیج کارگری استان،...

مراسم تکریم و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری کارگری شهرستان بیرجند با حضور مسئول سازمان بسیج کارگری استان، فرمانده ناحیه بیرجند و حوزه...