اخبار

برپایی همایش تشکلهای کارگری و کارفرمایی خراسان جنوبی

به مناسبت گرامیداشت هفته کاروکارگر همایش تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان خراسان جنوبی با استاندارومدیران مرتبط با عرصه کار وکارگری روزیکشنبه 97/2/09در محل خانه کارگر بیرجند برگزار گردید. در این همایش نمایندگانی از کلیه تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان در حضور استاندار و مدیران متولی به بیان مشکلات و دغدغه های حوزه کارگری و کارفرمایی پرداختند .در پایان دکتر مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی پیرامون حمایت از کارگر و کارفرما مطالبی را بیان نموده وهمه مدیران ومتولیان دستگاهای دولتی را به حمایت از این عرصه توصیه نمودند.ایشان اظهارداشتند رابطه بین کارگرو کارفرمابایستی یک رابطه حسنه همراه با مودت وبرادری ودلسوزی باشد چرا که نیروی انسانی شاغل در هر واحد تولیدی و کارخانه یک سرمایه مهم محسوب می گردد وهیچ مدیری درواحد تولیدی وکارخانه بدون داشتن نیروی انسانی و کارگر متعهد موفقیتی نخواهد داشت .ایشان در ادامه با اشاره به قانون کار و رابطه بین کارگر و کارفرما با توجه به توصیه های دین مبین اسلام دراین خصوص تاکید داشتند برخی از خلاهای قانونی که موجبات ابهام و سواستفاده در این زمینه را فراهم می اورد بایستی اصلاح و همه ما باید در جهت بهبود روابط کارگری و کارفرمایی و همچنین رونق کار،تولید واشتغال گام برداریم وانشاا... این مهم با وحدت و همدلی وهمصدایی همه متولیان دولتی و تشکلها انشا... دست یافتنی خواهد بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید