اخبار

برگزاری هیات اندیشه ورز کارگری خراسان جنوبی

هیات اندیشه ورزسازمان بسیج کارگری خراسان جنوبی روز یکشنبه مورخ 97/3/20 ساعت 6عصر باحضور مسئول سازمان بسیج کارگری استان ،رئیس هیات اندیشه ورز کارگری استان وکلیه اعضاء در محل سالن جلسات سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان برگزار گردید.دراین نشست نظامنامه هیئت اندیشه ورز کارگری استان بطور کامل انجام و انتظارات ووظایف کلیه اعضاء تشریح گردید.درادامه ضمن دعوت کلیه اعضاءبه شرکت درمباحث مورد بحث درهیات مقررگردید اعضاء نظرات خود را پیرامون طرحهای پیشنهادی درجلسات هیات قبل از تشکیل جلسه بعدی به صورت مکتوب به دبیرخانه هیات ارسال نمایند.در پایان نمازمغرب و عشاء ضیافت افطار درمحل مجتمع فرهنگی رفاهی غدیر بیرجند برگزار گردید .

اضافه کردن دیدگاه جدید