اخبار

حضر مسئول سازمان بسیج کارگری استان در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان

مسئول سازمان بسیج کارگری استان در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی که روز شنبه مورخ 97/2/08 در محل سالن آمفی تئاتر اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی برگزار شد حضور یافت .دراین مراسم رکنی بعنوان مدیر کل جدید کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان معرفی واز خدمات سنجری مدیر کل سابق تقدیر شد .لازم به ذکر است سنجری بعنوان مدیر کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی منصوب و رکنی بعنوان یکی از معاونین اداره کار ،تعاون ورفاه اجتماعی خراسان رضوی قبل این مشغول خدمت بوده است .

اضافه کردن دیدگاه جدید