آلبوم عکس

بازدید اعضای مجمع عالی بسیج کارگری استان از خط تولید کارخانه کویر تایر 16/11/93

اضافه کردن دیدگاه جدید