آلبوم عکس

بازدید شورای عالی قشر بسیج کارگری استان از شرکت زغال سنگ طبس

بازدید شورای عالی قشر بسیج کارگری استان از شرکت زغال سنگ طبس

اضافه کردن دیدگاه جدید