آلبوم عکس

بازدید مجمع عالی بسیج استان از خط تولید کاشی نیلوفر

بازدید مجمع عالی بسیج استان از خط تولید کاشی نیلوفر
بازدید مجمع عالی بسیج استان از خط تولید کاشی نیلوفر
بازدید مجمع عالی بسیج استان از خط تولید کاشی نیلوفر

اضافه کردن دیدگاه جدید