آلبوم عکس

دیدار مسئول سازمان بسیج کارگری استان با مسئول انجمن صنایع غذایی و نایب رئیس کمیسیون اطاق بازرگانی استان خراسان جنوبی

اضافه کردن دیدگاه جدید